… Tento WEB som začal robiť ako pomôcku pre členov rodín Hladík a Baňovič ktorých korene pochádzajú z dedinky Brodské na Slovensku. Do roku 1918  < Brocke (Brocko), Nitra, Hungary >

… Pri zostavovaní rodokmeňa pre moju matku <Milada Násadová rod.Baňovičová> sme zistili, že do USA sa v roku 1911 odsťahovala <Mária Hladíková rod.Baňovičová> setra jej starého otca <Vendelína Baňoviča>. Pri podrobnejšom pátraní sme zistili, že do USA emigrovalo z Brodského viacej členov rodín Hladík a Baňovič.

Najpodrobnejšie údaje sa nám podarilo získať z fotografií a komentárov ktoré posielala <Mária Hladíková rod.Baňovičová> v rokoch 1945-1953 na Slovensko jej bratovi <Vendelínovi Baňovičovi>. Fotografie a texty na nich spolu so spomienkami jeho nevesty <Márie Baňovičovej> a vnučky Milady Násadovej rod.Baňovičovej  spolu s údajmi z Internetu mi pomohli k určeniu rodinných väzieb uvedených na stránke Hladik-Hladick-Ladick. Pri zisťovaní ďalších údajov v matrikách sme odhalili že do USA emigroval aj <Ján Baňovič> s manželkou

… Mne najbližší